OM

OM

Jag är utbildad vid Grafiska Institutet i Stockholm och har arbetat med marknadskommunikation kombinerat med formgivning i mer än tjugofem år. Att finna rätt medel och tonläge för att nå uppsatta mål är mitt motto. Jag har många års erfarenhet specifikt av mäss-, event- och mötesbranschen. Min verksamhet finns i Malmö. Ett kontaktnät av leverantörer och kollegor i branschen ger flexibilitet när så erfordras.

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om era kommunikationsbehov.


A D F A K T O R   E R B J U D E R  B L A N D   A N N A T

Formgivning, redigering och layout av magasin och tidningsbilagor

Bokformgivning och bokomslag

Annonser, annonskampanjer, idéarbete, copy

Logotyper

Presentationer

Grafik för webben, banners

Trycksaksupphandling


K U N D E R

Numera Mässor

Expo Medica 

Taste Events

Malmö Förskönings-  & Planteringsförening

Malmömässan

Kistamässan

Bufab Danmark

Studentlitteratur

Informationsteknik

Ecobränsle

Achanta

Optimal Förlag

Pagina Förlag

Malmö stad

Nationalencyklopedin

DUX Industrier

Probi

© ADFAKTOR AB

A D F A K T O R  A B

Idunsgatan 42

214 46 Malmö

0702-85 31 51

magnus.adolfsson@adfaktor.se